• +91-9861016349 / +91-9437281655
 • Email: amarisatya@gmail.com

Odia Current Affair

 1. ପବ-ଜି ବଦଳରେ ଆସୁଛି FAU-G,
 2. ମହାରାଷ୍ଟ୍ର: ଉତ୍ତର ମୁମ୍ବାଇରେ . ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ, ୯୧ କିମି ଦୂରରେ ୧୦ କିମି ଗଭୀରରେ ଥିଲା ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ
 3. ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ରୁ + ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ, -ଆଡମିସନ ପକ୍ରିୟାରେ ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ
 4. ଆଦାନୀ ଧାମରା ପୋର୍ଟକୁପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ୍ସିଡ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ
 5. କେନ୍ଦ୍ର ସହଯୋଗରେ ହଜାରେ ଏକ ଜମିରେ ହେବ ବୃହତ୍ ଔଷଧ ପାର୍କ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ
 6. ରୁଷ ରେ 'ସ୍ପୁଟନିକ୍‌-ଭିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ : ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ୪୦ ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷଣ
 7. ଭାରତର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଜୀବାଶ୍ମ ବିଜ୍ଞାନୀ ଚେନ୍ନାଇର ଅଶ୍ୱଥା ବିଜୁ ବୟସ ମାତ୍ର ୧୩ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସେ ୧୧୪ରୁ ଅଧିକ ଜୀବାଶ୍ମ ଠାବ କରିସାରିଛନ୍ତି
 8. ନିଜର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବା ଅବସରରେ ନାଭାଲ ଟାଟା ହକି ଏକାଡେମି ପକ୍ଷରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ରେ ଆୟୋଜନ ହେବଭାରତୀୟ ଫୁଲବଲର ଅଭ୍ୟୁଦୟ
 9. aògß ÊûiÚý iõMV^ (WaäëýGPþI)e _âaqû cûMðûùeUþ ùjeòiþ gêKâaûe iìP^û ù\òQ«ò ù~, @ûMûcú ahð c¤bûM iê¡û ùKûbòWþ UúKû còkòaû i´§ùe iù¦j iéÁò ùjûAQòö
 10. bûeZe @^êùeû] elû KeòQò a§êeûÁâ eêhþö @ûZuaû\e bìÊMð Kêjû~ûC[ôaû _ûKòÉû^Kê eêhþ @ÈgÈ _VûAa^òö

© 2020 Amarisatya Magazine All Rights Reserved

Design & Developed By Zemusitech Solutions Pvt. Ltd.