• +91-9861016349 / +91-9437281655
  • Email: amarisatya@gmail.com

Day Observation's


ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ

ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ | ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସାରା ଦେଶରେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଏ | ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ, ରାମ ଭକ୍ତ ଏବଂ ବାନର  ଭଗବାନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଚୈତ୍ର ମାସରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ |

ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସକାଳ ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ  | ଭଗବାନ ରାମ ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଜଣେ ପରମ  ଭକ୍ତ  ହନୁମାନ ଅଞ୍ଜନାୟା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା | ହନୁମାନ ଚାଳିଶ ପଢିଲେ ବିପଦମାନ ଦୂର ହୁଏ |


© 2020 Amarisatya Magazine All Rights Reserved

Design & Developed By Zemusitech Solutions Pvt. Ltd.