• +91-9861016349 / +91-9437281655
  • Email: amarisatya@gmail.com

Day Observation's


ବିଶ୍ୱ ଆଜମା(ଶ୍ୱାସ) ଦିବସ 

ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେର ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ବିଶ୍ୱ ଆଜମା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ଏହା ମେ 4 ରେ ପଡୁଛି । ଏହା ଏକ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଆଜମା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଫର୍ ଆଜମା (GINA) ଦ୍ୱାରା  ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ । ସମଗ୍ର  ବିଶ୍ୱରେ  ଏ  ବିଷୟରେ  ସଚେତନତାସୃଷ୍ଟି  କରାଯାଇଥାଏ ।ଏହି ଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଲର୍ଜି ରୋଗ ଉପରେ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ |

ବିଶ୍ୱ ଆଜମା ଦିବସ 2021 ର ବିଷୟବସ୍ତୁ

ବିଶ୍ୱ ଆଜମା ଦିବସ 2021 ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି “ଆଜମା ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା  ” | ଆଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାଧାରଣ  ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଥିମ୍ ଏକ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହା ଆଜ୍‌ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଠିକ   ଅବସ୍ଥାକୁ  ନେଇଥାଏ |

ଇତିହାସ

1998 ମସିହାରେ ସ୍ପେନର ବାର୍ସିଲୋନାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଆଜମା ସଭା ସହିତ 35 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଆଜମା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଦିନଟି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜମା ସଚେତନତା ଇଭେଣ୍ଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି |

ଆଜମା କ’ଣ

ଆଜମା ହେଉଛି କ୍ରନିକ୍ ରୋଗର ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ | ଏହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କରିପାରେ, ବାରମ୍ବାର କାଶ ଏବଂ ଚକ୍କର ଦେଇପାରେ |

ଏହା ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ଏହାର ବିପଦର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ |

ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶରେ ରହିବା, ସତେଜ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ପବନରେ ନିୟମିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା, ଡ୍ରଗ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଧୂଆଁ ଛାଡିବା ପ୍ରକୃତରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ |

ଆଜ୍‌ମାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ସାଧାରଣ ଭୁଲ ଧାରଣା

  1. ଆଜମା ଏକ ପିଲାଦିନର ରୋଗ
  2. ଆଜମା ସଂକ୍ରାମକ ଅଟେ।
  3. ଆଜମା ରୋଗୀ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
  4. ଆଜ୍‌ମା କେବଳ ଉଚ୍ଚ ଡୋଜ୍ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ସହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ |

ସତ୍ୟ ହେଉଛି

  1. ଆଜମା କୌଣସି  ବୟସରେ ହୋଇପାରେ (ପିଲା, କିଶୋର, ବୟସ୍କ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କରେ)
  2. ଆଜମା ସଂକ୍ରାମକ ନୁହେଁ। ତଥାପି, ଭାଇରାଲ୍ ସ୍ୱାଶକ୍ରିୟା ସଂକ୍ରମଣ (ଯେପରିକି ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଫ୍ଲୁ) ଆଜମା ଆକ୍ରମଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ | କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଆଜ୍‌ମା ବାରମ୍ବାର ଆଲର୍ଜି ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜମା ଯାହା ବୟସ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାହା କମ୍ ଆଲର୍ଜି ହୋଇଥାଏ |
  3. ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍‌ମା ଭଲ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ଜଣେ  ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଏପରିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ |
  4. ଆଜ୍‌ମା ପ୍ରାୟତ ନିମ୍ନ ଡୋଜ୍ ନିଶ୍ୱାସପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ଟେରୋଇ (inhaled ଷ୍ଟେରୋଇ଼) ସହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ |

ବିଶ୍ ଆଜମା ଦିବସ ପ୍ରଥମେ 1998 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆଜମା ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା | ବିଶ୍ୱ ଆଜମା ଦିବସରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ


© 2020 Amarisatya Magazine All Rights Reserved

Design & Developed By Zemusitech Solutions Pvt. Ltd.