• +91-9861016349 / +91-9437281655
  • Email: amarisatya@gmail.com

Day Observation's In Odia


ବିଶ୍ୱ ସାପ ଦିବସ

ସାପଟି ପୁରାତନ ପୁରାଣ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ଏହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସଭ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଉତ୍ତର କାନାଡାର ସେମି ଫ୍ରିଜ୍ ଟୁଣ୍ଡ୍ରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇକ୍ୟୁଏଟରର ବାଷ୍ପ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର  ଅଧିକାଂଶ ମହାସାଗରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 3,458 ପ୍ରଜାତିର ସାପ ଜଣାଶୁଣା

ସାପମାନେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଉଷ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତିକି ସମୟ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଇ ପାଇଥାନ୍ତି  ସେମାନେ ସାଧାରଣତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନୁହଁନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଶିକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ | ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ ତିନିରୁ ଛଅ ଥର ଚର୍ମ ବଦଳାନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସାପ ଦିବସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ସାପ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ | ସାପମାନଙ୍କର ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ

ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ 3,500 ପ୍ରଜାତିର ସାପ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 600 ଟି ବିଷାକ୍ତ | ଏହା ସାପର 25 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍! ସେଠାରେ କେବଳ 200 ପ୍ରଜାତିର ସାପ ଅଛି ଯାହା ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଶୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ଅବଦାନ ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସାପ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ବିଶ୍ୱ ସାପ ଦିବସ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମୟ ହୋଇପାରେ ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ, ଏହି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଦିନର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ


© 2022 Amarisatya Magazine All Rights Reserved

Design & Developed By Zemusi Tech Solution