• +91-9861016349 / +91-9437281655
  • Email: amarisatya@gmail.com

Day Observation's In Odia


ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦିବସ

1932 ମସିହାରେ 8 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ଏହା ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା ରେକର୍ଡ କରିଛି ଯେପରିକି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନ ପୂରଣ କରିବା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତ ବାୟୁସେନା ଦିବସକୁ 8 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପାଳନ କରିଥାଏ।  IAF କୁ ଦେଶ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥାଏ । ଆମେରିକା, ରୁଷ  ଏବଂ ଚୀନ୍କୁ  ଅନୁସରଣ କରି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଆଜି ପୃଥିବୀର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅଟେ। ଭାରତର ବାୟୁସେନା  ଦେଶକୁ  ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ପ୍ରକୁର୍ତ୍ତୀକ  ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ମାନବିକ ମିଶନରେ ଭାଗ ନେଇଥାଏ ।


© 2021 Amarisatya Magazine All Rights Reserved

Design & Developed By Amarisatya