• +91-9861016349 / +91-9437281655
  • Email: amarisatya@gmail.com

Day Observation's In Odia


ବିଶ୍ୱ ବାସସ୍ଥାନ ଦିବସ

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବିଶ୍ୱ ବାସସ୍ଥାନ ଦିବସ । ଏହି ବର୍ଷ, ଏହା ଅକ୍ଟୋବର 4, 2021 ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଆମ ସହର ଏବଂ ସହରଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ବର୍ଷକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ ।

ଏହା ଆମ ବାସସ୍ଥାନର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ଅଧିକାର ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ । ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ ମାନବ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହାର ଦାୟିତ୍ କୁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

ବିଶ୍ୱ ବାସସ୍ଥାନ ଦିବସ ପ୍ରଥମେ 1986 ରେ ଏହାର ଥିମ୍ ‘ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ମୋର ଅଧିକାର’ ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ନାଇରୋବି ସହର ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ।

ପରିବହନ, କୋଠା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ସହ ବିଶ୍ ର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗମନର 70% ପାଇଁ ସହରଗୁଡିକ ଦାୟୀ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ । ତେଣୁ, ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମ ସହର ଏବଂ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, କାର୍ବନ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସହରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା 2021 ର ବିଶ୍ୱ ବାସସ୍ଥାନ ଦିବସ ପାଇଁ ଥିମ୍ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି


© 2021 Amarisatya Magazine All Rights Reserved

Design & Developed By Amarisatya