• +91-9861016349 / +91-9437281655
  • Email: amarisatya@gmail.com

Day Observation's In Odia


ବିଶ୍ୱ ସୁନାମି ସଚେତନତା ଦିବସ 

“ସୁନାମି” ଶବ୍ଦରେ ଜାପାନିଜ ଶବ୍ଦ “tsu” (ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଦର) ଏବଂ “nami” (ଅର୍ଥାତ୍ ତରଙ୍ଗ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଏକ ସୁନାମି ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟ ତରଙ୍ଗର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯାହା ସାଧାରଣତ  ସମୁଦ୍ର ତଳେ କିମ୍ବା ନିକଟରେ ଘଟୁଥିବା ଭୂକମ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ | ସୁନାମି ତରଙ୍ଗ ପ୍ରାୟତ ଜଳର କାନ୍ଥ ପରି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରତି 5 ରୁ 60 ମିନିଟରେ ତରଙ୍ଗ ଆସେ |

ଡିସେମ୍ବର 2015 ରେ, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭା ନଭେମ୍ବର 5 କୁ ବିଶ୍ୱ ସୁନାମି ସଚେତନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଲା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର  କଲା | ଏହି ଦିନ ଦେଶ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ନାଗରିକ ସମାଜରେ ସୁନାମି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏବଂ ବିପଦ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଅଭିନବ ଉପାୟ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆହ୍ .ାନ ଦେଇଛି।

ବିଶ୍ୱ ସୁନାମି ସଚେତନତା ଦିବସ ହେଉଛି ଜାପାନର ମସ୍ତିଷ୍କ, ଯାହାକି ଏହାର ବାରମ୍ବାର, ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ହେତୁ ସୁନାମି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ  ସୃଷ୍ଟି କରିଛି |

2030 ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱ  ପ୍ରାୟ 50% ଲୋକ ବନ୍ୟା, ଝଡ ଏବଂ ସୁନାମିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରିବେ। ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡିକ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗକୁ ମାପଚୁପ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ସୁନାମି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା 100% ସମ୍ପ୍ରଦାୟ 2030 ସୁଦ୍ଧା ସୁନାମି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିବେ।


© 2021 Amarisatya Magazine All Rights Reserved

Design & Developed By Amarisatya